Kandidat nr 1

Bengt Kihlström

Karlstad

Om mig

Jag är en fd gymnasielärare och musiker som vill utveckla och bredda kyrkans verksamhet.
Har lång erfarenhet av arbete som förtroendevald inom Svenska Kyrkan.
Är för närvarande ordförande i Posk Karlstad, vice ordförande i Karlstads Stiftsfullmäktige och i
kyrkorådet i Karlstads pastorat. Ledamot i Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisations styrelse och
ersättare i Egendomsnämnden i Karlstads stift.

Bengt K

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att förtroendevalda inom Svenska Kyrkan bör stå fria från de traditionella politiska partierna.
Att kyrkan står för respekt och förståelse för alla människor oavsett etniskt ursprung, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning m.m.
För att kyrkan ska kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet och ett församlingsliv med ett rikt innehåll, bör verksamheten drivas på ett modernt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.