Kandidater till Kyrkofullmäktige i Karlstads pastorat

Här kan du se vilka som kandiderar till kyrkofullmäktige i kyrkovalet 2021. Kyrkofullmäktige är Karlstads pastorat högst beslutande organ. De väljer kyrkoråd, beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. Det viktigaste policyn är församlingsinstruktionen som är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift.

1. Bengt Kihlström Karlstad
2. Christina Kjellberg Karlstad
3. Ulf Sandén Karlstad
4. Gunilla Bernholm Molkom
5. Fred Inge Johansson Väse
6. Boel Elow Henckel Karlstad
7. Andreas Kullberg Karlstad
8. Monica Kull Karlstad
9. Lars Karlsson Karlstad
10. Berit Nyqvist Cech Väse
11. Fredrik Haeffner Alster
12. Ann-Kristin Öberg Karlstad
13. Jan-Åke Hager Karlstad
14. Johan Evensson Karlstad
15. Anja Stenekas Karlstad
16. Barbro Boström Väse
17. Lennart Persson Karlstad
18. Roland Lundgren Karlstad
19. Jan Andersson Karlstad

Kandidatpresentationer