Kandidat nr 1

Victor Ramström

Om mig

31 år gammal från Kalmar, jobbar som informatör för POSK. Ideellt engagemang i församlingarna i Kalmar sedan konfirmandtiden. Varit engagerad som förtroendevald i Svenska kyrkan i Kalmar sedan jag var 19 år och blev ordförande i det dåvarande kyrkorådet i S:ta Birgitta församling. För närvarande ordförande i kyrkorådet i Kalmar pastorat, andre vice ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift och ledamot i kyrkomötet, bland annat.

P8063896 (1)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill värna det ideella arbetet och att vi som kyrka på flera sätt är möjliggörare för den kunskap och det engagemang som så många vill bidra med i Svenska kyrkan.

Brinner också för konfirmandarbetet och att unga i vår kyrka ska få de resurser som krävs för att ett bra arbete ska kunna genomföras där de får växa i sin tro.

Jag vill att Svenska kyrkan återgår till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet så att valsystemet blir billigare och enklare och församlingarna blir än mer i centrum.