Kandidat nr 14

Marianne Slattegård

Om mig

Jag har en lång erfarenhet av såväl sjuksköterske arbete, vårdlärare, missionär och diakon.

P7013774

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill att kyrkan når ut med det glada kristna budskapet och genomsyra allt vi gör i våra
församlingar och stimuleraar till goda samtal!