Kandidat nr 2

Maria Lindström

Om mig

Jag är 43 år, är fastighetsförvaltare och bor med min man och mina två barn i Kalmar i S:t Johannes församling. Jag är ordförande i fastighetsutskottet och sitter med i Kyrkofullmäktige och i Kyrkorådet i Kalmar pastorat.

Maria Lindström

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill att Alla ska känna sig välkomna till vår kyrka

Att vi tillsammans ska dela glädjen i att vara syskon i vår kristna tro.

Att vi ska hjälpa de som behöver hjälp.

Att vi ska lyssna på de som vill berätta, eller behöver prata av sig.

Att vi ska sjunga och glädjas tillsammans med vår herre.

Att vi ska lära våra barn och unga att kyrkan är en del av deras liv så länge de vill.