Kandidat nr 18

Kerstin Nyrén

Om mig

Har arbetat som leg. Sjuksköterska inom bla företagshälsovård och som socialkonsulent för Svenska röda korset under yrkeslivet.
Som förtroendevald för POSK har jag varit ordförande i S:ta Birgitta Kyrkoråd och ledamot i Kyrkofullmäktige. För närvarande ingår jag i S:ta Birgittas församlingsråd.

Kerstin Nyrén

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill medverka till att Kalmar pastorat aktivt arbetar med diakoni genom att ge stöd och hjälp till dem som behöver samt att vara deras språkrör.