Kandidat nr 4

Anders Torbrand

Om mig

Jag är 75 år och pensionär och bor på Kvarnholmen. Samhällsvetenskaplig utbildning vid Stockholms Universitet, fil. kand. och pol. mag. Statlig anställning under 38 år i myndigheter, verk och regeringskansliet. Förtroendevald revisor i Kalmar pastorat under två mandatperioder. Kyrkvärd i Kalmar domkyrka sedan 10 år. Jag har bott i Kalmar sedan år 1972.

P8266146

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för

  • en öppen och fri kyrka, där alla känner sig välkomna,
  • en kyrka där en ny generation av familjer och barn kan upptäcka kyrkans tro och liv,
  • en kyrka som erbjuder ett stort utbud av barn- och familjeaktiviteter för hela familjen med inkluderande liturgi och språk,
  • att det finns välutbildade pedagoger i våra församlingar som har goda kunskaper i barns utveckling och religionspedagogik,
  • att pastoratets församlingar kan erbjuda gudstjänster på fler av veckans dagar än söndagar,
  • att kyrkornas barnhörnor utformas så att de lockar barnfamiljer att slå sig ner och följa gudstjänsten därifrån,
  • att församlingarna utvecklar samarbetet med skolorna genom att exempelvis inbjuda till visningar av påsklandskap, julkrubba som ett komplement till skolans läroplan i religionsämnet,
  • att våra församlingar når ut till yngre medlemmar genom utskick och inbjudningar – församlingarna bör synas mer,
  • att församlingarna erbjuder rikligt med barn- och familjeaktiviteter för att få hela familjen engagerad i Svenska kyrkan. Barnen är kyrkans framtid!