Minnesanteckningar

Här finns våra samlade minnesanteckningar från våra POSKmöten

POSK i Jönköping efter valet 2017

POSK bildades 1987 som riksorganisation, men partipolitiskt obundna grupper har funnits långt tidigare. Oftast är en väletablerad POSK-grupp den största gruppen lokalt. Det finns 11 lokala grupper i stiftet. I kyrkomötet har POSK 38 mandat och är näst största grupp. I stiftsfullmäktige har POSK 9 mandat och är tredje största gruppen. SAP är största grupp i båda dessa organ.

POSK:s vision. Denna finns att läsa på www.POSK.se

Tre aktuella valfrågor fördes fram av POSK på nationell nivå:

1.Bryt partipolitiseringen

POSK:s grundidé! Förenklat valsystem och indirekta val till stiftsfullmäktige och

kyrkomöte.

2.Mångfald och respekt

Olika kyrkliga riktningar är en tillgång

Kyrkan är en gemenskap av troende, inte en åsiktsgemenskap

Värna om ett samtalsklimat som får präglas av sakfrågor

3.Kyrkomusikens kraft

Musiken är en omistlig del av ett levande församlingsliv

(Detta är ett sammandrag. Se i övrigt POSK:s hemsida!)

I Jönköping har vi nu egen hemsida www.posk.se/jonkoping/.  Vi finns också på Facebook. Facebook blir bara effektivt för marknadsföring om vi delar sidan flitigt!