Kyrkoval 2017

Här är vad vi gick till val på inför valet 2017.

Vårt valprogram 2017

  • Aktivt arbete bland barn och ungdomar – allas vår framtid
  • Konfirmandverksamhet, som leder till kyrkligt engagemang
  • Stöd till dem som lever i utsatta livssituationer
  • Mötesplatser i alla delar av församlingen
  • En öppen kyrka för alla – oberoende av etnicitet och religion
  • Vård av de kulturella värdena
  • Att ideella insatser uppmuntras och uppmärksammas
  • Att ta tillvara musikens fantastiska kraft både för yngre och äldre

Inför kyrkovalet – den 17 september 2017 – gläds vi åt att ha fått många nya medlemmar och vår kandidatlista till kyrkofullmäktige är följande:

Eivor Sterner Dala-Järna
Bengt Bergström Nås
Anneli Jonsson Dala-Järna
Anita Granberg Vansbro
Bo Jonsson Dala-Järna
Ewa-Stina Wästhed Dala-Järna
Laila Eriksson Vansbro
Kjell Qvarnström Dala-Järna
Hans Eriksson Äppelbo
Marja Kilpiö Dala-Järna
Ingeborg Adolfsson Äppelbo
Tore Herbertson Dala-Järna
Ann-Marie Isacsson Vansbro
Britta Lindberg Äppelbo
Per Jobs Dala-Järna
Anders Moberg Äppelbo
Staffan Skoglund Dala-Järna
Olle Strid Dala-Järna
Arne Pettersson Äppelbo
May-Gull Larsson Dala-Järna
Ylva Hovelius-Moberg Äppelbo
Kerstin Andersson Dala-Järna