Formulär för kandidatpresentation

- POSK vill ha fokus på kyrkans grundläggande uppgifter.
- POSK vill ha ansvarsfull resursfördelning inom kyrkan.
- POSK vill uppmuntra till frivilliga insatser.

Vi vill att kyrkans organisation utvecklas då vi inte vill bli kvar i den organisation där olika politiska åsikter ställs mot varandra. När Svenska kyrkan uttalar sig ska det ske utifrån teologisk grund och inte partipolitiska ställningstaganden.

Kandidatens placeringsnummer på valsedeln (endast siffran).

Ex: Titel, ålder, stadsdel/församling/pastorat/ort o.d.

En kort personlig beskrivning av kandidaten. Max 500 tecken.

Välj en bild att ladda upp. Helst stående bild, minst 200 pixlar hög.

Sätt gärna en rubrik i fet stil (knapp "B") för varje fråga du vill ta upp, på en egen rad.

Granska texten innan du skickar in den. När du väl skickat kan bara er webredaktör (inte du) ändra texten. Tips: Spara texten på din dator innan du skickar in (särskilt om du ska fylla i fler presentationer, då kan du kopiera texten från ”Kompletterande valsedelsinformation”).