Kandidat nr 11

Johanna Palmer

Sjuksköterska 58 år, Hörnefors församling, Hörnefors

Om mig

Bor i en Hörneforsvilla med make och några av våra sju barn. Arbetar som sjuksköterska på Axlagårdens Hospice i Umeå,. Utbildar mig till Diplomerad Hållbarhetsstrateg och Palliativ specialistsjuksköterska.
Fritiden ägnas förutom åt familj, trädgård och studier till pilgrimsvandring, körsång, måleri samt besöksverksamhet inom både psykiatri och kriminalvårdsanstalter i Umeåområdet.
Jag har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och stöd till människor som lever i olika former av utsatthet.

Johanna Palmer

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Hållbarhetsfrågor
  • Stöd till människor som lever i utsatthet
  • Familjefrågor