Kandidat nr 3

Samuel Rubenson

Professor, Höör

Om mig

Jag är född och uppvuxen i Etiopien, har läst teologi och doktorerat i Lund och prästvigts i Svenska kyrkan. Med undantag för några år som stiftskonsulent, har jag undervisat blivande präster och forskat. Min forskning gäller kristendomens framväxt, det tidiga klosterväsendet och österländska kyrkorna samt mötet mellan kristendom och islam. Jag är starkt engagerad i ekumeniska och internationella frågor, är ordförande i Lunds Missionssällskap och preses för Johannesakademin.

Samuel Rubenson_högupplöst

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • göra tydligt att Svenska kyrkan är en del av en världsvid gemenskap
  • ta vara på traditionen vi tagit emot för att bättre förstå vilka vi är
  • skapa utrymme för bön och andlig fördjupning
  • återföra ansvar och makt till kyrkans församlingar
  • ge ett tydligt stöd till dem som behöver det mest