Kandidat nr 10

Ulf Tiger

Pensionär 80 år, Holmsund

Om mig

Pensionerad civilekonom som bott i Obbola sedan 1973.
En plats där vi tillsammans med våra tre barn funnit en trygg utvecklingsmiljö.
Har efter pensioneringen med stort utbyte varit engagerad i det lokala föreningslivet.
Sjunger i Holmsunds manskör. Kören har kyrkorna i Obbola och Holmsund som replokal och medverkar i kyrkorna vid framförande av Julens sånger och vid en del andra tillfällen.

P1066073 – kopia

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En fri kyrka för alla

I kyrkan bör alla erbjudas plats oavsett kön, politisk uppfattning eller annat som kan skilja. De som ska väljas att arbeta i kyrkan bör därför vara politiskt obundna utan någon knytning till någon speciell grupp. POSK – Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan verkar i denna anda.