Kandidat nr 4

Sven Ekesryd

Holmsund

Om mig

Jag är pensionerad distriktsläkare, ledamot i Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Diakonigruppen

FB_IMG_1618173271302

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för:

– att tron tar sig uttryck i kärlek och omsorg genom diakonalt arbete

– att när Svenska kyrkan uttalar sig skall det ske utifrån teologi och inte partipolitik

– att kyrkans resurser ska användas på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt

– att kyrkan skall verka för att alla människor känner sig välkomna och inkluderade