Kandidat nr 1

Margareta Ekesryd

Holmsund

Om mig

Jag är för närvarande ordförande i Kyrkofullmäktige, ledamot i Kyrkorådet och dess arbetsutskott i Holmsunds församling.
De roligaste uppdragen jag har är att vara kyrkvärd och att vara volontär på Hållplatsen, kyrkans lokal på Himmelska Fridens torg .

FB_IMG_1618125380664

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill:

att: Kyrkans diakoniarbete skall vara till glädje och hjälp för människor i Holmsund

att: Människor skall komma till tro genom fängslande gudstjänster, bibelstudier, konserter och andra aktiviteter i församlingen

att: Barn och unga skall finna aktiviteter i församlingen som intresserar dem, som Kyrkans Musikskola, ungdomsgrupper och konfirmationsundervisning

att: Barnfamiljer kan finna aktiviteter som lockar dem till kyrkan, som engagerande familjegudstjänster,  barngrupper och goda middagar

att: Kyrkans ekonomi styrs med största varsamhet och att medlen används på bästa sätt