POSK i Hille församling

Ett engagemang i församlingen ska vara grunden för alla beslutsfattare i Svenska kyrkan, på alla nivåer. Våra kandidater är insatta och förankrade i Svenska kyrkan.

Kontakt: farbror@telia.com

Det här vill vi verka för

Vi vill fokusera på det grundläggande uppdraget som varje församling inom Svenska kyrkan har, nämligen att arbeta med diakoni, mission och undervisning samt att fira gudstjänster. All församlingsverksamhet som bedrivs ska kunna kopplas till någon av dessa fyra. I centrum för allt finns gudstjänsten.

Vi ska vara ambassadörer för församlingens verksamhet och arbeta för att medlemmarna ska känna sig delaktiga i all församlingsverksamhet.

Församlingens unga är vårt hopp och vägen till framtiden. Det är viktigt att tidigt bygga en positiv inställning till det kyrkan gör och står för samt att skapa en grogrund för framtida deltagande i kyrkans verksamheter. Därför tycker vi att barn och ungdomsverksamheten är ett område väl värt att satsa på.