Vi vill verka för

Vi finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en
plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta
ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att
behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att
knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt
partiprogram.
Posk i Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat ger en möjlighet
för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt
uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt
engagemang för kyrkan.

Tradition och förnyelse
Alla ska känna sig ”hemma” i kyrkan även om man inte deltar så ofta men vi
ska även vara öppna för nyheter som att anordna temagudstjänster

Vi finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en
plattform i kyrkovalet.

tillsammans med andra grupperingar. Det kan vara föreningar som
representerar ungdomar och pensionärer.

Återkoppling
Fånga upp alla som valt att viga sig i kyrkan och döpa sina barn genom att
bjuda in dessa till olika träffar. Detta för att visa att kyrkan även kan få en
viktig roll i livet.

Gemenskap och samarbete
Att uppmuntra till frivilligarbete och samverkan utanför beslutande organ.
Kyrkan är allas angelägenhet. Att ta kontakt med nyinflyttade och välkomna
dessa till kyrkan.

Musik – kör och ungdomsverksamhet i våra församlingar
Mer sommarmusik och körverksamhet i våra kyrkor. Även här skulle man
kunna samarbeta med andra för att avlasta kyrkans personal.

Kandidatens placeringsnummer på valsedeln (endast siffran).

Ex: Titel, ålder, stadsdel/församling/pastorat/ort o.d.

En kort personlig beskrivning av kandidaten. Max 500 tecken.

Välj en bild att ladda upp. Helst stående bild, minst 200 pixlar hög.

Sätt gärna en rubrik i fet stil (knapp "B") för varje fråga du vill ta upp, på en egen rad.

Granska texten innan du skickar in den. När du väl skickat kan bara er webredaktör (inte du) ändra texten. Tips: Spara texten på din dator innan du skickar in (särskilt om du ska fylla i fler presentationer, då kan du kopiera texten från ”Kompletterande valsedelsinformation”).