Kyrkovalet 2017

Förtidsröstning
Söndag 17 september kl 9 - 11, 16 - 20

Förtidsröstning

Strandbo lördag 16 september kl 14 – 16
Pastorsexpeditionen Söråker

Söndag 17 september kl 9 – 11, 16 – 20

Söråkers folkets hus
Tynderö bygdegård
Ljustorps bygdegård