Från Nomineringsmötet i Sundsvall den 27 februari.

Följande kandidater valdes i fallande ordning: Kennet Nordgren, Göran Lundstedt, Teresia Derlén, Kent Nordin, Boel Hössjer Sundman, Caroline Edlund, Stefan Nilsson och Charlotte Frycklund. Stefan Nilsson har senare återtagit sin kandidatur.

Från vänster Leif Grip, Mikael Lindé, Karin Högberg, Kerstin Lindh Wallin, Knapp Anna Eriksson, Lena Persson, Håkan Nilsson

3 kommentarer till “Ny biskop skall väljas i Härnösands stift”

  1. Hans-Olof Nylén

    Från vänster Leif Grip, Mikael Lindé, Karin Hägberg, Kerstin Lindh Wallin, Knapp Anna Eriksson, Lena Persson, Håkan Nilsson.