Från stiftsfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2023. Bilder från Sunne.

Frälsarkransen i Sunne
Frälsarkransens altare där dop och vigslar har förekommit
Från vänster Leif Grip, Mikael Lindé, Karin Högberg, Kerstin Lindh Wallin, Knapp Anna Eriksson, Lena Persson, Håkan Nilsson

3 kommentarer till “Nytt på gång i stiftet”

  1. Hans-Olof Nylén

    Från vänster Leif Grip, Mikael Lindé, Karin Hägberg, Kerstin Lindh Wallin, Knapp Anna Eriksson, Lena Persson, Håkan Nilsson.