Valet 2021

Mandatfördelningen i stiftsfullmäktige efter valet 2021 blev s 24 (27), Centern 10 (12), Borgerligt Alternativ 3 (2), FISK 0 (1), Frimodig kyrka 2 (2), Krisdemokrater 2 (2), POSK 8 (7), Miljöpartister 1 (2), ViSK 4 (1), SD 3 (3) och Öppen kyrka 2 (-), Fria liberaler 0 (1). Siffran inom parentes anger utfallet vid valet 2017. Totalt fördelades 53 mandat. Kyrkomötetets fördelning inte sluträknat (211007)

Utförligare kommentarer finns i Kyrkans tidning nr 38. och i nr 40