De viktiga kyrkovalen 2021

Det är tre olika val som skall göras i år den 19 september. Stiftets olika församlingar håller på som bäst med att förbereda sig var och en på sin ort. Hjälp kan man få från stiftsföreningen och från POSK centralt. Via hemsidan Posk.se finns det trycksaker, bildmaterial och genomtänkta inlägg som man kan använda. Det ordnas fortlöpande information från POSK:s kansli och digital utbildning. Håll utkik efter det! Ämnen som berörs även är hur man sköter ett medlemsregister eller hur man arbetar med en hemsida.

Det andra viktiga valet är valet till Stiftsfullmäktige i Härnösands stift. Under mandattiden 2018-2021 har Stiftsfullmäktige haft 59 mandat med följande fördelning på de större grupperna (s) 27, (c)12 och POSK 7. På alla i styrelsen ligger nu ett stort ansvar för att driva frågorna vidare och det krävs insikt, kunskap och värme. På vems uppdrag skall jag verka?

Valet till kyrkomötet är även viktigt. Mandatfördelningen under senaste mandattiden har varit för (s) 76, för POSK 42, för (c) 34 och för SD 24 platser av totalt 251.

Det är självklart att vi skall hävda POSK:s särart på alla nivåer. Partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat, kommuner och regioner. Svenska kyrkans beslutsfattare skall vara demokratiskt valda och företräda församlingarna och inte politiska partier.