Kyrkoval 2021

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till ett allmänpolitiskt parti. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

För att nå dessa mål vill POSK att Svenska kyrkan

ska vara en aktiv del i samhällslivet och finnas med för människor i såväl vardag som fest, glädje som sorg

tar del i samhällsdebatten och visar på orättvisor och missförhållanden

genom bland annat trainee-år öka intresset för människor att utbilda sig inom kyrkans olika yrkeskategorier

fortsätter utveckla arbetet med diakoni och mission internationellt och lokalt

ska vara en aktiv röst och synlig aktör i arbetet för ett hållbart klimat bland annat genom att kyrkans egendomar förvaltas etiskt och ekologiskt hållbart

Läs mer om POSK på POSK.se

I Härnösands pastorat vill POSK stödja gudstjänstlivet genom

en aktiv kör- och musikverksamhet

att uppmuntra till undervisning och information om den kristna tron

att församlingarna med hjälp av diakoni och mission får ett brett engagemang i samhället

att inspirera till ett internationellt engagemang via organisationen ACT

Dessutom vill POSK i Härnösand pastorat

att Svenska kyrkan når ut ännu bredare med sin information om församlingarnas olika verksamheter

att förtroendevalda ges utbildning i kyrkoordningen och rollen som förtroendevald

att det ideella arbetet uppmuntras så att fler engageras och ges ansvar inom olika verksamheter i närområdet