Mandatperioden 2022-2025

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till ett allmänpolitiskt parti. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

Under mandatperioden 2022-2025 arbetar POSK för att Svenska kyrkan i Härnösands pastorat

ska vara en aktiv del i samhällslivet och finnas med för människor i såväl vardag som fest, glädje som sorg

tar del i samhällsdebatten och visar på orättvisor och missförhållanden

genom bland annat trainee-år öka intresset för människor att utbilda sig inom kyrkans olika yrkeskategorier

fortsätter utveckla arbetet med diakoni och mission internationellt och lokalt

ska vara en aktiv röst och synlig aktör i arbetet för ett hållbart klimat bland annat genom att kyrkans egendomar förvaltas etiskt och ekologiskt hållbart

Läs mer om POSK på POSK.se

I Härnösands pastorat vill POSK stödja gudstjänstlivet genom

en aktiv kör- och musikverksamhet

att uppmuntra till undervisning och information om den kristna tron

att församlingarna med hjälp av diakoni och mission får ett brett engagemang i samhället

att inspirera till ett internationellt engagemang via organisationen ACT

Dessutom vill POSK i Härnösand pastorat

att Svenska kyrkan når ut ännu bredare med sin information om församlingarnas olika verksamheter

att förtroendevalda ges utbildning i kyrkoordningen och rollen som förtroendevald

att det ideella arbetet uppmuntras så att fler engageras och ges ansvar inom olika verksamheter i närområdet