POSK vill

Våga vara kyrka
Mångfald och respekt
Kulturarvet
Ge och ta ansvar

POSK vill
• att Svenska kyrkan avpolitiseras genom att
avveckla det partipolitiska inflytandet.
• arbeta med miljöfrågor under ansvar.
• öka det ekumeniska samarbetet för att
stärka den kristna gemenskapen.
• verka för gudstjänstförnyelse genom en
mångfald av uttryckssätt och karaktär samt
öka och bredda utbudet så att fler ges möjlighet
att delta.

Våga vara kyrka
POSK vill
rusta Svenska Kyrkans församlingar än mer att
ta emot migranter och människor på flykt.

Mångfald och respekt
POSK anser att
samtalsklimatet i Svenska kyrkan ska präglas
av respekt för varandras olikheter, erfarenheter
och åsikter.

Kulturarvet
POSK vill
värna det viktiga kulturarv som utgörs av
bland annat kyrkor och kyrkogårdar och hålla
kyrkor öppna med hög tillgänglighet.

Ge och ta ansvar
POSK vill
genom utbildning fördjupa de förtroendevaldas
kunskaper om Svenska kyrkan och uppdraget
att vara förtroendevald.