Kandidat nr 22

Lars Palmgren

Pensionerad, men aktiv byggnadsingenjör. Bor på Dalarö.

Om mig

Jag har, i egenskap av byggnadsingenjör, bidragit till och fortsatt bidrar till underhåll av Dalarö-Ornö-Utö församlings fastigheter och kulturskatter.

lars p

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Kyrkan skall vårda och förvalta våra kulturskatter.
  • Kyrkorummet skall vara öppet för alla.
  • Våra skärgårdskyrkor skall leva.
  • Kyrkan skall välkomna alla,