Styrelsen

Föreningen har en egen styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen arbetar med att ta fram och uppdatera dokument i föreningen så som stadgar, lokalprogram mm. Dessutom är det styrelsen som har i uppdrag att se till att hemsidan är uppdaterad och att sköta facebook-sidan.

 Styrelsemedlemmar

Eva Olovsdotter, ordförande

Lena Kanström, vice ordförande

Maria Ahlm, sekreterare

Lars Tunkrans, kassör

Sten Eriksson, ledamot

Magnus Andersson, suppleant

Olov Andersson, suppleant

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Eva Olovsdotter, ordförande, 070-552 09 06, eva.olovsdotter@gmail.com

Lena Kanström, vice ordförande, 070-092 70 32, lena.kanstrom@hotmail.se