Kandidatpresentationer till kyrkofullmäktige

Nedan följer några kandidatpresentationer från kyrkovalet 2021.

Eva Olovsdotter

Jag heter Eva Olovsdotter är 66 år, pensionär, men jobbar fortfarande några dagar i veckan. Jag har tre vuxna barn som alla bor i Väsby.

Själv är jag född och uppvuxen i Stockholm, flyttade till Upplands Väsby 1983. I mitt yrkesliv har jag jobbat med många olika saker: jag är biomedicinsk analytiker och har under många år arbetat på olika sjukhuslaboratorier, men jag har också arbetat inom äldreomsorgen och med olika saker inom både det privata näringslivet och i ideell verksamhet.

Min första kontakt med Hammarby församling var den dåvarande organisten Lars Åke Levin som raskt värvade mig till Hammarbykören. Där blev jag kvar i många år. Senare har jag även engagerat mig på olika sätt i församlingen: som ideell medarbetare, förtroendevald och även som kyrkvärd. Numera är jag även inventarieansvarig kyrkvärd.

Jag vill att Hammarby församling ska vara öppen och välkomnande. Alla som kommer dit ska känna sig sedda. Jag vill också värna och sprida kunskap om det kulturarv som våra kyrkor, kyrkogården och inventarier utgör. Musikverksamheten, miljöfrågor samt sjukhuskyrkan är andra områden som jag brinner för.

 

Sten Eriksson

Vad får en 72 årig Väsbybo (sedan 44 år) med lång erfarenhet av arbete och frivilligt engagemang i kyrklig miljö att ställa upp som kandidat i kyrkovalet?
– Ekonomisk ersättning? Nej.
– Makt? Nej.
– Möjlighet att påverka? Ja, så kan jag tänka och förvänta mig.
– Genuint intresse för och engagemang i församlingens liv och verksamhet? Ja, absolut!

Några ord om mig: Västerbottnisk härkomst, gift, två barn och sex barnbarn, pudelägare, gillar musik och sång, sportintresserad, mentalt balanserad, tacksam över ett bra liv, arg på orättvisor, tycker om ordning och reda, vill göra rätt, miljömedveten.

Mellan 1998 och 2012 har jag arbetat främst med personaladministration på olika plan inom Svenska kyrkan. I Hammarby församling har jag varit ledare i Kyrkans Unga (på 80-talet), som körsångare och är nu kyrkvärd. Efter pensioneringen (vid 63 års ålder) har jag bland annat uppträtt som trubadur på äldreboenden, kört buss, jobbat praktiskt åt ett uthyrningsföretag, haft enstaka statistjobb med mera.

Får jag förtroendet att vara med i församlingens styrande organ, vill jag göra mitt bästa för att leva upp till det förtroendet.

 

Maria Ahlm

Jag heter Maria, är 25 år, och arbetar till vardags som sjuksköterska. På fritiden håller jag på med musik och även en del idrott. Jag har också varit engagerad i en lokal idrottsförening som tränare under lång tid.

Genom min mammas engagemang i Hammarby församling, bl.a. i Hammarbykören, har jag växt upp och konfirmerats i församlingen. Sedan ledde vänner in mig till baptistsamfundet där jag var engagerad under ett antal år innan jag återvände till Hammarby församling. Här har jag varit engagerad som förtroendevald men också i Hammarbykören under perioder.

I mitt arbete som förtroendevald brinner jag för att kunna vara med och driva församlingen framåt. Jag vill att vi lyfter fram vårt kulturarv, driver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet, verkar för att alla ska känna samhörighet i församlingen, ett aktivt miljöarbete och så ligger musiken mig mycket varmt om hjärtat. Sjukhuskyrkan på Löwenströmska sjukhuset önskar jag att vi kan utveckla mer.

Jag hoppas att vi nästa mandatperiod kan driva församlingen framåt, växa tillsammans och bli en förebild för andra församlingar och samhället i stort.

 

Lena Kanström

Jag heter Lena Kanström och är pensionär sedan 10 år. Jag har två söner och två barnbarn och har bott i kommunen sedan 1972. I yrkeslivet jobbade jag med folkhälsofrågor i Landstinget och på Folkhälsoinstitutet, främst i arbetsledande ställning.

Jag har varit engagerad i Hammarby församling i 8 år och vill gärna fortsätta kommande mandatperiod då det finns mycket att vidareutveckla för församlingsborna. Jag tycker mycket om konserterna som är i Vilunda kyrka, de ger mig harmoni och energi och jag vill verka för att utveckla musiklivet i församlingen och då även i Hammarby kyrka.

Kyrkan är för mig också en bärare av viktiga traditioner och ett kulturarv. Kulturarvet visar sig främst vid Hammarby kyrka och kyrkogård. Detta kulturarv vill jag att fler ska kunna ta del av genom en öppen kyrka och guidade turer i kyrkan och på kyrkogården. Från kyrkan kan också fler pilgrimsvandringar utgå.

I församlingen bor många äldre och jag vill att kyrkan ska arbeta för att minska den ofrivilliga ensamhet hos dessa, och som många äldre tyvärr upplever. Detta kan göras genom olika former av aktiviteter och uppsökande verksamhet. Det kan med fördel göras i samarbete med andra som arbetar för samma sak.

 

Magnus Andersson

Jag heter Magnus Andersson, är 61 år och jobbar med kundtjänst i ett företag som säljer produkter inom bl.a. till byggindustrin. Är utbildad gymnasieingenjör. 

Min familj flyttade till Väsby 1963. Har varit aktiv inom kyrkan i många år, sjungit i kyrkokören sedan början 90-talet. Det var i det sammanhanget jag blev tillfrågad av dåvarande kyrkoherden om jag ville bli kyrkvärd. 

Efter detta så har jag blivit mer och mer intresserad av kyrkofrågor. Gick med i Kyrkans Väl och blev invald i kyrkofullmäktige. 

Jag tycker det är viktigt att det finns verksamhet från de yngsta till de äldsta, kyrkan ska vara tillgänglig och musiken ligger mig varmt om hjärtat.  

Mina stora intressen vid sidan om kyrkan är att cykla och vara ute och promenera i naturen. Är också väldigt djurintresserad. Har alltid haft katter och för tillfället har jag en 17-årig hankatt som heter Ike.

 

Olov Andersson

Olov Andersson, 56 år. 

En äkta mångsysslare. Har jobbat med det mesta mellan himmel och jord. 

Brinner för människor, Kristus, föreningsliv, musik, rättvisa, de svaga, det ideella, etc. Utifrån dessa förutsättningar har jag med ekonomistudier i botten jobbat med t.ex. aktier, fonder, böcker, hälsovård, musik, skola, datateknik, keramik och sport-TV.

Genom att jag även drivit företag inom olika branscher, har jag hållit i många olika utbildningar och kurser, både kommersiellt och ideellt. Jag har bl.a. varit ledare för musikskapande med funktionsnedsatta personer, lett körer och varit ledare för kyrkomusik i många olika sammanhang. 

 Har haft drivande positioner i ett par pingstförsamlingar, Equmenia samt ett antal kyrkor till, så ekumenik är naturligt och viktigt för mig.

 Idag är jag halvtids sjukskriven p.g.a. av kroniska besvär delvis orsakade av kraftig
överansträngning. Jag är idag ordförande och Skolchef på den kristna friskolan Mikaelskolan i Rotebro, där jag har verkat i olika positioner de sista 10 åren.

Vad gäller POSK så har jag alltid haft uppfattningen att partipolitik inte hör hemma i församlingsarbetet utan det arbetet skall drivas av kristna med en kristen livssyn som värdegrund. 

Musik är givetvis min passion men ännu viktigare är att dela med sig till alla av evangelium och hjälpa människor som finner det svårt att få in andlighet i det vardagliga livet. Jag tror också mycket på skapande som en viktig kraft. Vi hjälps åt med styrkorna i våra olikheter och talanger. Tillsammans är vi starka.

”Åt skall man hjälpas!”
”Allas lika rätt att vara olika!” 

 

Christina Hansson

Jag värnar om sjukhuskyrkan, församlingens diakonala arbete samt integrationsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tunkrans

Lars Tunkrans  61 år.

Kom till Upplands Väsby en decemberdag 1984 därför att min dåvarande arbetsgivare byggde kontor i Bredden.  Jag växte upp i Göteborg och var tidigt engagerad i kristen verksamhet. Den stora och avgörande händelsen var när JESUS-Folket från USA kom till stan sommaren 1974 och hade tältmöten som pågick i ca 6 veckor.

Under gymnasietiden pluggades det tele- och datorteknik i 4 år samtidigt som jag lärde mig ljud- och ljusteknik som ”roadie” i rockbandet Jerusalem.  Min 20-årsdag firades på stranden vid Genesarets sjö. Det var under det ”kibbutz- liv” jag levde i 6 månader.

Efter detta började mitt arbetsliv med datorerna. Designar, installerar, driftsätter och stödjer datormiljöer för företag och organisationer.

Jag har valt att engagera mig för POSK  – Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan därför att POSK ger möjlighet för de många i Svenska Kyrkan som inte är medlemmar i något politisk parti, att engagera sig i kyrkans styrelser. Något krav på politiskt engagemang som inträdesbiljett finns inte med POSK. Du är också välkommen att engagera dig.

Som kandidat till kyrkofullmäktige i Hammarby församling vill jag vara med och ge resurser till och skapa kyrkans ungdomsarbete, som Väsby så väl behöver. Jag vill arbeta för att det skall finnas tillgång till god kristen undervisning i form av seminarier, litteratur och föreläsningar i Väsby.

 

Ingabrit Halldén

Jag heter Ingabrit Halldén och är pensionär sedan några år, har bott i kommunen sedan 1976. Jag har två söner med familjer.

I mitt yrkesliv har jag arbetat inom Posten, allt från kassör till systemförvaltare av postens olika administrativa system.

Jag började engagera mig i kyrkan 2009 då i Fresta församling. Har suttit i kyrkorådet, kyrkofullmäktige samt engagerat mig i det internationella arbetet inom Act Svenska kyrkan. Efter flytt till Hammarby församling för 3 år sedan vill jag engagera mig här.

Kyrkan är en plats som ger mig ro och energi, en plats där man får ha sina egna funderingar och tankar. Att lyssna på musik i kyrkan är en magisk upplevelse. Jag brinner för volontärarbetet inom ramen för kyrkoarbetet.

Jag vill gärna finnas med och utveckla Hammarby församlings olika verksamheter.

 

Anders Roos

Kristus är kyrkans och församlingens centrum. Inte någon nomineringsgrupp eller politiskt parti. Bibelns ord är grunden för vår tro och bekännelse. Gudstjänsten och Mässan är församlingslivets centrum. Därifrån hämtar allt annat församlingsliv och verksamhet sin kraft och inspiration. Därför är det att vi möts i kyrkan så ofta som möjligt. Unga och äldre, barn och föräldrar. Tillsammans blir vi Guds vittnen och medarbetare.

Församlingens liv måste vara öppet för alla. Vi är olika, men delar vi livets erfarenheter med varandra kan det bli lättare att leva.

Tillsammans får vi uppleva Guds och varandras skönhet, stötta varandra i vår bräcklighet, leva med varandra och dela glädje och sorg,

När vi gör så sträcks också våra händer ut över hela världen i Guds tjänst. Den internationella omsorgen är viktig. Gud vill den.

Jag heter Anders Roos. Är präst men är nu pensionär. Brinner för församlingens liv över hela världen.

 

Per-Erik Kanström

Jag heter Per-Erik Kanström och är 42 år. Till vardags arbetar jag med ekonomi på ett företag i livsmedelsbranschen och jag bor i centrala Upplands Väsby. Jag är medlem i Svenska kyrkan eftersom jag tycker att kyrkan är en samhällsinstitution och kulturbärare värd att värnas. Kyrkan håller våra kristna värderingar och traditioner vid liv, och ger glädje och tröst i livets olika skeden. För mig är det viktigt att kyrkan är öppen, tillgänglig och välkomnande, inte minst i individens och i samhällets svåraste stunder. Det är när samhället prövas som kyrkans och församlingens insatser kan göra störst nytta. Församlingen har också ett viktigt uppdrag i att vårda och öppethålla Hammarby kyrka.