POSK i Haga församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Från år 2018 ingår Domkyrkoförsamlingen i Domkyrkopastoratet, tillsammans med församlingarna Annedal, Haga, Johanneberg, Vasa samt tyska Christinae.

POSK i Domkyrkopastoratet är gemensam för det nya pastoratet.

Kyrkovalet 2017

Läs vår valsedel med alla kandidater för kyrkovalet i Domkyrkopastoratet  här.

Valsedeln för stiftsfullmäktigevalet i Domkyrko och Carl Johans valkrets och
valsedeln för kyrkomötetsval finns här.

Bild överst: Haga kyrka, interiör. Foto: Ankara.  Wikimedia commons