POSK i Haga församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Göteborgs domkyrkopastorat, där Haga församling ingår, ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Från år 2018

ingår Haga församling i Göteborgs Domkyrkopastorat, tillsammans med församlingarna Annedal, Domkyrko, Johanneberg, Vasa samt Tyska Christinae.

POSK-gruppen är gemensam för de sex församlingarna i Domkyrkopastoratet.

Läs mer, även om kyrkovalet år 2017, på sidan om POSK i Göteborgs Domkyrkopastorat.

Bild överst: Haga kyrka, interiör. Foto: Ankara.  Wikimedia commons