Kandidater till kyrkofullmäktige 2018-2021

Från vänster på fotot:
Per Carlsson, Gabriel von Rosen, Georg Nordgren, Peter Carlsson, Kalle Lindqvist, Anna Granat, Barbro Axelsson, Kristina Andersson, Elisabet Larsmark, Christina Strålman, John Kilefors, Anders Ström och Christer Blomstrand
Kandidater att rösta på:

1. Per Carlsson, Habo
KF, KR, ekonomi.
Att utveckla mötesplatser för tro och livsfrågor och mänsklig gemenskap för alla åldrar.

2. Gun Andersson Gustav Adolf

3. Christer Blomstrand, Habo
KV, KF, KR, körsångare.
Medverka till en varm och öppen kyrka för alla åldrar, där tro, livsfrågor och mänsklig gemenskap är centrala.
Stimulera till engagemang i kyrkvärdgrupper och körer, vilket skapar delaktighet.

4. Christina Strålman, Habo
FR, KF.
Vill engagera mig i frågor där vi som kyrka känns som en öppen och viktig plats och där alla kan känna sig hemma och få växa som individer.
Vill satsa på ungdomars plats i församlingen och att flera blir aktiva i gudstjänsterna.

5. John Kilefors, Habo
KF.
Jag vill se och verka för en kyrka som anpassar sig till den tid och det samhälle vi lever i. Kyrkan skall finna för alla och vara en självklar del i samhället.
Vi måste också se och lyssna till de unga i våra församlingar och uppmuntra dem att forma morgondagens kyrka.

6. Kristina Andersson, Brandstorp
KV, FR, KF.
Jobbar för att utveckla församlings-och gudstjänstlivet och möta människors behov.

7. Gabriel von Rosen, Habo
KV, barn- och ungdomsledare.
En gemensam församling där alla känner sig välkomna, med fokus på barn och unga.

8. Elisabet Larsmark, Habo
KV, FR, KF.
Vill utveckla gudstjänstliv. Gudstjänsten bör vara det som all verksamhet jobbar emot och där alla åldrar bör finnas med.

9. Anders Ström, Habo
KV, FR, KF.
Skapa mötesplatser i församlingen där unga och gamla och olika traditioner möts.

10. Barbro Axelsson, Habo
KV, aktiv gudstjänstfirare.
Att lyfta fram ungdomarna. Göra kyrkan mera levande med mera musik.

11. Karl Lindqvist, Habo
KF, FR.
Att utveckla gudstjänstliv, musik, sinnesro, arbeta diakonalt för våra nytillkomna

12. Anna Granath, Habo
Aktiv gudstjänstfirare.
Vill arbeta för mycket ungdomsverksamhet. I ungdomarna finns framtiden

13. Claes Rundqvist, Brandstorp

14. Gunilla Nilsson, Habo

15. Peter Carlsson, Habo
Körsångare, aktiv gudstjänstfirare

16. Märta Bodin, Habo

17. Fredrik Kittendorff, Habo

18. Vivan Andersson, Gustav Adolf

19. Birgitta Aschan, Habo

20. Marianne Hernlund, Gustav Adolf

21. Carina Cederberg Blomstrand,Habo

22. Jonny Skenberg, Brandstorp

23. Åsa Ärlig, Habo

24. Lasse Larsmark, Habo

25. Vera Adlerborn, Gustav Adolf

26. Britt Skeppstedt Lindqvist, Habo

 

Presentation av:

Georg Nordgren  –

KV, aktiv gudstjänstfirare.