Kyrkomötet, kandidat nr 4

Sten Janson

f.d. förvaltningschef, född 1948, Johannebergs församling, Göteborgs domkyrkopastorat

Om mig

Jag har sedan 1980-talet varit förtroendevald i Svenska kyrkan i Göteborgs stift med uppdrag i kyrkoråd, stiftsfullmäktige, Göteborgs samfällighets kyrkofullmäktige. Jag var 2013-2017 1:e vice ordförande i Göteborgs kyrkonämnd.
För närvarande är jag ledamot i kyrkomötet, domkapitlet, domkyrkopastoratets kyrkofullmäktige samt Göteborgs begravningsdelegerade och är 2:e vice ordförande i Göteborgs begravningsstyrelse. Jag är pensionär, men var dessförinnan kommunal förvaltningschef.

Sten Janson Foto 2021

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Respekt för olika traditioner

Jag vill att de andliga traditioner som finns inom Svenska kyrkan och i Göteborgs stift skall kunna leva tillsammans och utvecklas i ömsesidig respekt. På lokal nivå innebär det att varje församlings särart skall kunna bevaras inom pastorat och församlingar i Göteborg och att församlingsrådens roll och mandat skall utvecklas.

Kyrkomusikens utveckling

Jag vill värna om kyrkomusiken i alla dess former. Körmusiken är för många en viktig ingång i kyrkans liv och lära och välutbildade kyrkomusiker och organister är en nödvändig förutsättning för kyrkans goda utveckling framöver.

Fri kyrka

Jag vill att Svenska kyrkan fullt ur skall vara en fri kyrka med församlingen som sin bas och att indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte skall återinföras.

Utveckla begravningssamfälligheter

Jag vill också vara med att vidareutveckla den goda begravningsverksamheten i Göteborgs begravningssamfällighet. I hela landet skall finnas möjlighet att bilda begravningssamfälligheter som i Göteborg.