Kyrkomötet, kandidat nr 2
Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 1

Stefan Linderås

1962, kamrer, Carl Johan

Om mig

Jag är 55 år, gift och har tre barn. Jag arbetar som kyrkokamrer i Öckerö församling. Jag har suttit i stiftsfullmäktige sedan 1989 och i kyrkomötet sedan 2016. Jag har tidigare varit förtroendevald revisor i stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Göteborg. För närvarande är jag förtroendevald revisor för Göteborgs kyrkliga stadsmission och för Åh Stiftsgård.

stefanl

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Den lokala församlingen är grundläggande för Svenska kyrkan och dess framtid. Jag vill därför arbeta för att underlätta för församlingarna och dess verksamhet. Göteborgs stift har här en viktig uppgift att stödja de lokala församlingarna så att de kan arbeta med sin huvudsakliga uppgift. Vi behöver en ökad samverkan inom de områden där det är lämpligt, men utan att ta ifrån församlingen dess självbestämmande. Vi måste vara försiktiga med att lägga på församlingarna fler uppgifter ”uppifrån”.