Stiftsfullmäktige Göta Älvdalen, Mölndal och Partilles valkrets, kandidat nr 1

Stefan Caplan

Gymnasielärare, 56 /Stensjön/Mölndal

Om mig

Stefan heter jag och är 56 år och arbetar som gymnasielärare. Svenska kyrkan har funnits som en del av mitt liv i många år där jag deltagit som frivillig och förtroendevald. Gudstron har funnits med sedan tonåren och är viktig för mig i vardagen. Denna period är jag ordförande i kyrkofullmäktige.

sommar 1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen är basen i Svenska kyrkan och det är viktigt att människor känner dess öppna famn. Jag vill fortsätta arbeta för att tröskeln in i kyrkan ska vara låg. Detta sker genom att anställda, frivilliga och förtroendevalda genom samtal men också i beslut möjliggör detta. Ibland behövs korta beslutsvägar för att hitta en ny riktning. Stiftets uppgift är att ge råd och stöd i detta arbete. Genom ett ”helikopterperspektiv” kan stiftet se helheten på ett annat sätt än vad den enskilda församlingen kan göra. Kopplingen församling – stift är därför väldigt viktigt. Det nya stiftsfullmäktige har färre ledamöter jämfört med nuvarande vilket känns positivt. Tid och resurser ska gå till verksamheten.