Kyrkomötet, kandidat nr 13
Stiftsfullmäktige Göteborgs Norra valkrets, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms valkrets, kandidat nr 13
Stiftsfullmäktige Norra Bohuslän, Uddevalla och Stenungsunds valkrets, kandidat nr 11

Sara Sandelin

1972, utvecklingsledare, Tuve-Säve

Om mig

Grundskollärare som sedan några år tillbaka arbetar som HR/utvecklingsledare i Lundby församling. Har erfarenhet av att vara förtroendevald i såväl församlings-, stift-, och kyrkomöte. Är uppvuxen inom ungdomsrörelserna Ansgars, KU och Svenska Kyrkans Unga. Engagemanget för barn och unga har varit en röd tråd genom livet, idag bland annat genom att vara scoutledare.

img_2051.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mångfald och respekt – Utan olika uppfattningar riskerar kyrkan att bli sekteristisk. Mångfald kräver dock alltid respekt för varandras åsikter! I min drömförsamling är alla välkomna oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, teologisk grundsyn etc.

Barns och ungas plats i kyrkan – Barn och unga är kyrkans nutid, inte bara dess framtid. Jag har därför verkat för att utse representanter från ungdomsgrupper till kyrkvärdar, indelningsdelegerades arbetsutskott och elektorer i biskopsval. I min drömförsamling tar och får barn och unga plats i hela församlingens liv och finns inte bara representerade i ”sin egen verksamhet”.

Valsystemet – Systemet idag är dyrt och bygger alldeles för mycket på hur riksdagsval och kommunala val går till. Jag önskar ett val som mer liknar hur val i övriga folkrörelse-Sverige går till. I min drömförsamling väljs lokala representanter att styra i det lokala sammanhanget och som sedan i sin tur utser representanter för övriga val.