Stiftsfullmäktige - Mölndal-Partille-Lerum, kandidat nr 19
Stiftsfullmäktige - Kind-Falkenberg-Varberg, kandidat nr 12
Stiftsfullmäktige - Halmstad-Laholm, kandidat nr 11

Rolf Claesson

1943, fil kand, Stensjön, Mölndal

Om mig

Civilstånd gift sedan 48 år, numera aktiv pensionär, är politiskt aktiv i Mölndal och sitter som ledamot i Mölndal Energi AB:s styrelse. Under min arbetsaktiva tid arbetade jag med informations- och EUfrågor på stadsledningskontoret i Göteborg.

rolf-claesson.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mina verksamhetsmål

  • stärka församlingarna i att lokalt verka ekumeniskt och utöva mission.
  • att när Svenska kyrkan uttalar sig ska det ske utifrån teologiska aspekter och inte partipolitik.
  • införa en bestämmelse i kyrkoordningen om att det ska finnas en diakon för varje församling.
  • stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
  • stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar.
  • att Svenska kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör.
  • verka för en långsiktig, effektiv egendomsförvaltning som bedrivs etiskt och ekologiskt hållbart.