Stiftsfullmäktige Norra Bohuslän, Uddevalla och Stenungsunds valkrets, kandidat nr 12

Magnus Evenseth

Klockare, 60 år

Om mig

Jag är 60 år och bosatt i Önnered i Tynnereds församling, men uppvuxen i Uddevalla där en del av mitt hjärta fortfarande finns kvar. Min yrkestitel är klockare, en kyrklig titel med anor från tidig medeltid med inriktning mot administration och fastighetsförvaltning. Då jag har arbetat med kyrklig administration i 24 år anser jag mig ha god insyn i Svenska kyrkans organisation och styrning. Jag är gudstjänstvärd sedan många år i Tynnereds församling. Har den senaste mandatperioden varit ledamot

Magnus-Evenseth-Foto-Malin-Lingnert

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Med min erfarenhet som förtroendevald samt min yrkeserfarenhet inom kyrklig administration vill jag fortsätta att ställa mina kunskaper till förfogande för kommande mandatperiod.
  • Gudstjänsten är centrum i församlingen och därifrån utgår all verksamhet. Jag vill därför att församlingarna ska erbjuda närvaro, gemenskap och andlig fördjupning i den kristna tron för alla åldrar samt att de som väljs till förtroendeuppdrag i kyrkan bör drivas av ett personligt engagemang.
  • att i församlingarna erbjuda en öppen folkkyrka med låga trösklar, högt i tak, tron i centrum och alla människors lika värde i grunden
  • att musiken ska vara en ingång till glädje, gemenskap och ideellt engagemang
  • att ha en dynamisk församlingsgemenskap i lyhördhet för människors behov och i öppen dialog med samhället
  • att ha en församlingsgemenskap där varje människa känner sig välkommen och ses som en gåva och en resurs
  • att aktivt stödja pågående miljödiplomering och hållbar utveckling