Kyrkomötet, kandidat nr 9
Stiftsfullmäktige Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms valkrets, kandidat nr 1

Lise-Lotte Wallin

Rektor, 64 år, Lindberga församling

Om mig

En teolog och pedagog som arbetat på alla nivåer i Svenska kyrkan. Under de senaste 20 åren som rektor på kyrkliga folkhögskolor. Idag är jag rektor på Helsjön folkhögskola. Boende i Tångaberg, 6 km norr om Varberg, i Lindberga församling.

0c148468-01f3-48a5-8550-1c962160e8c2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan är min moder. En trygg plats dit jag återkommer för att hämta kraft och inspiration. Jag vill att kyrkan skall vara öppen för många traditioner och inriktningar. Mångfald är en styrka när Kristus är i centrum. Kyrkan skall erbjuda mötesplatser för alla med gemenskap och kunskaps-fördjupning.
Vi behöver möta sökande och kyrkfolk med stor respekt för individen och ana att Gud har varit och är i deras liv. Ödmjukhet, nyfikenhet bör prägla kyrkans syn på medlemmarna.

Fokus i arbetet bör vara kring församling grundläggande uppgift, gudstjänst, undervisning, diakoni o mission.

Kyrkan behöver värna om sina kyrkliga folkhögskolor och stiftsgårdar, det är lärcentra som kan används mer än de görs idag såsom utbildning och inspirationsplatser.