Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 9

Karin Hagelberg

1950, beteendevetare, Örgryte

Om mig

Min uppväxt bland tio syskon präglades av en levande tro på Gud Fader, Jesus Kristus och Den Heliga Anden, som fanns naturligt med i vardagens arbete och lekar på Krokstads Prästgård som vi arrenderade. Ofta fick vi hjälpa till med att ringa i kyrkklockorna. Kyrkans skönhet kom till liv av orgelmusik, sång och exotiska besök av missionärer och biskopar.
Vi firade just guldbröllop med familjen.
Jag är vice ordf. i SKUT-rådet i Gbg stift samt vice ordf. i Kyrkans Familjerådgivning.

IMG_9785(1)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Låt barnen och ungdomarna komma hit! Hindra dem inte, de är nödvändiga i församlingens liv.

Kom hit och gör din röst hörd! Mångfald välkomnas så varje människa kan känna sig välkommen. ”Den svenska psalmboken är en klingande teologisk rikedom. En pedagogisk guldgruva för att sjunga in evangeliet.” Jonas Eek, K.T. nr 25/26,2021.

Visa på undren i hela skapelsen! ”Undervisa borde vara kyrkans bästa gren” påpekade Stefan Edman då han föreläste i Örgryte församlingshem. Varje människa är oändligt värdefull och älskad. Visa på musiken som ger hopp, glädje, värme mm. Visa på sårbarhet, tröst, stöd, frid, delaktighet och kärlek.

Relationen till oss själva, varandra och Gud! Den kan vara lika levande nu som på Jesu tid. Relationer som berör och skapar tillit, kan ge trosgemenskap och andligt självförtroende.

Världens helande! Kyrkornas Världsråds ledning betonar att vi är en enda mänsklighet, en gemenskap av kyrkor som står i ömsesidigt beroendeförhållande till varandra och till den jord vi lever på och av.