Kyrkomötet, kandidat nr 7
Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 14

Johanna Andersson

1962, präst, Haga

Om mig

Jag prästvigdes för Göteborgs stift i januari 1991 och har en filosofie doktorsexamen i systematisk teologi. (Min avhandling handlar om manlighet, kön och prästämbete). Jag har varit präst i centrum och förort, på sjukhus och universitet. Jag har också arbetat med personalfrågor som konflikthantering, ledarskapsutveckling och jämställdhetsfrågor på Chalmers under många år.

L1030049

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Efter covid. Flera frågor jag ser som viktiga under kommande mandatperiod har direkt med pandemin att göra. Dit hör att initiera reflektion om människovärde och ålder utifrån ett kristet perspektiv. Församlingar kan behöva stöd så att gudstjänstlivet kommer igång igen och att gudstjänster åter börjar firas på plats i kyrkor, kapell och särskilda boenden. Församlingar kan också behöva stöd i arbetet med att hitta former för minnesstunder och andra samlingar – i glädje och sorg – som familjer skjutit upp med anledning av pandemin.

Församlingarnas förutsättningar. Jag vill verka för en friare församlingstillhörighet och för att underlätta för fler församlingar att bildas. Stordriften och centraliseringen måste bromsas och besluten komma närmare den gudstjänstfirande församlingen. Svenska kyrkan ska vara brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor. För att stärka församlingarna, och något balansera maktförhållanden inom Svenska kyrkan, behövs en översyn av kyrkans framtida politiska styrning och organisation, främst på nationell nivå.