Kyrkomöte, kandidat nr 31
Stiftsfullmäktige - Mölndal-Partille-Lerum, kandidat nr 16
Stiftsfullmäktige - Halmstad-Laholm, kandidat nr 10

Joel Bergström

1994, studerande, Kållered

Om mig

Jag är student och har påbörjat mitt tredje år på konstnärligt kandidatprogram i musik - inriktning kyrkomusik vid Högskolan för Scen och Musik , Göteborgs Universitet. Jag har bott hela mitt liv i Kållered förutom några år utomlands och ett år då jag gick musiklinjen på Helsjöns folkhögskola. Jag har under min studenttid vikarierat som kyrkomusiker i Kållereds och Stensjöns församling men även i Equmeniakyrkan (Ekenkyrkan) i Kållered.

joel-3.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan måste bli friare från staten och de allmänpolitiska partierna. Svenska kyrkan måste få utvecklas som fristående trossamfund. Kyrkovalet måste anpassas och bli enklare och billigare, men samtidigt vara demokratiskt.

Mångfald och tolerans. Svenska kyrkan skall på olika sätt förkunna det kristna evangeliet. Inom ramen för vår tro, bekännelse och lära ryms olika tolkningar och traditioner, som alla berikar och speglar kyrkans liv.

Gudstjänsterna är centrum i kyrkans liv och det finns många former. Med ett varierat gudstjänstlivet kan fler känna sig hemma i kyrkans gemenskap.

Öka de ideella medarbetarnas möjligheter att bidra. Fler ideella måste få verka inom kyrkan, få delta i utbildning och få ansvar i församlingarna.