Kyrkomötet, kandidat nr 19
Stiftsfullmäktige Norra Bohuslän, Uddevalla och Stenungsunds valkrets, kandidat nr 2

Jeanette Karlsson

Lagerarbetare, Svarteborg-Bärfendal, 1982

Om mig

Jag har varit förtroendevald på olika positioner i församling och pastorat sedan 2002, den senaste mandatperioden även som ledamot i stiftsfullmäktige.
Jag är även kyrkvärd i min barndomskyrka sedan 1999

dsc04435.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det här vill jag:
Diakonin är ett viktigt område för mig. I dagens läge när t ex psykisk ohälsa blir allt vanligare bör Svenska Kyrkan tydligt visa att man finns och kan erbjuda stöd och hjälp. Församlingar och pastorat kan på olika sätt behöva stöttning i sitt sociala arbete vilket stift och kyrkomöte ska kunna bidra till.
Bristen på komministrar, kyrkoherdar, kyrkomusiker och diakoner är kännbart i stora delar av landet, inte minst i glesbygder. Min förhoppning är att kyrkan på alla nivåer ska arbeta för och inspirera människor att söka dessa utbildningar för att svara upp till efterfrågan av tjänsterna i framtiden. Det är ett av många sätt kyrkans budskap kan nå ut och bli synligare i samhället.