Stiftsfullmäktige - Backa-Lundby-Torslanda/Björlanda, kandidat nr 8

Hans Larsson

1961, kommunikationsansvarig, Kärra

Om mig

Jag arbetar som kommunikationsansvarig och har mer än 21 års erfarenhet av medierelationer från näringslivet och från myndighet. Jag har snart suttit åtta år i Tuve-Säve kyrkoråd samt har varit ledamot i Informationsutskottet i Göteborgs kyrkliga samfällighet lika länge. De senaste fyra åren har jag även varit ersättare i Kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet. (Porträttbild: Stig Albansson).

hans_g_larsson_21.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Bort med politiska partiers styrning av kyrkan

Min viktigaste fråga är att vi måste få bort partipolitiken från Svenska kyrkan. Jag anser att vi som är aktiva i kyrkan också är bäst skickade att styra dess verksamhet. Att vi förtroendevalda, tillsammans med personal och församlingsbor, ska skapa en öppen och välkomnande kyrka så att allt fler kommer till våra gudstjänster. För mig är söndagens gudstjänst kyrkans viktigaste uppgift.