Stiftsfullmäktige - Mölndal-Partille-Lerum, kandidat nr 9

Gunnar Mårtensson

1946, civilingenjör, Råda

Om mig

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kultur
Vår kultur är nära sammanflätad med vår religion och dess värderingar.
Vi behöver i nutid också vara öppna för framtidens utveckling och utmaningar.

Politik
Kyrkans frågor ligger inte nära landets partipolitik. Kyrkans Vänner i Råda är obundna och delar
värderingar med rikstäckande POSK i ett aktivt nätverk.

Musik
Sång och instrument har givna platser i praktisk förmedling av kyrkans budskap, som inspiration och i nära samverkan.

Respekt och kunskap
Svenska kyrkan består av en mångfald inriktningar.