Stiftsfullmäktige - Västra Frölunda-Askim-Öckerö, kandidat nr 8

Claes Bergman

universitetslektor, Älvsborg

Om mig

Född 1950, fil. dr i biokemi
Arbetat som universitetslektor och prefekt vid Göteborgs universitet, nu lektor på deltid.
Bor i Fiskebäck.
Vice ordf. i Älvsborgs kyrkoråd, ledamot av ID och IDAU i V. Frölunda pastorat,
gudstjänstvärd i Grevegårdens kyrka, sekreterare i POSK i V. Frölunda pastorat.
Medlem i Gideoniterna (Bibelspridning).

img_0262-cb.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att den politiska styrningen av kyrkan minskar.

Att kyrkomusiken i dess olika former utvecklas.

Att stiften tar ett större ansvar för Kyrkans Jourtjänst och diakonal verksamhet ex. Stadsmissionen som ju tjänar långt fler än de som bor i närheten.

Att stödja församlingarna att verka för att fler åtar sig olika frivilliguppdrag i församlingarna– att var och ens gåvor tas tillvara.