Stiftsfullmäktige Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms valkrets, kandidat nr 10

Bodil Wiktorsson Bengtsson

församlingspedagog, 56 år, Höks pastorat

Om mig

Jag är engagerad i Svenska kyrkan sedan barnsben. Uppvuxen i Kyrkans Ungdom och tidigt engagerad som ung ledare och styrelseledamot. Är församlingspedagog sedan 2006 i Ängelholms församling. Sedan 2005 är jag också engagerad i min hemförsamling Ränneslöv-Ysby i Höks pastorat i sydligaste delen av stiftet. Jag är körsångare och kyrkvärd samt har denna mandatperiod varit ordförande i församlingsråd och i kyrkofullmäktige. Att vara ideellt engagerad är en viktig del av min person.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Vi behöver vara många som delar på ansvaret för vår församling. Vi har olika uppgifter och alla behövs. Anställda och ideella medarbetare verkar tillsammans.

Också det lilla sammanhanget är viktigt, församlingen och pastoratet i byarna och på landsbygden har en uppgift att fylla för oss som bor och verkar här. Det gäller både för äldre och yngre.

Svenska kyrkan rymmer många, oss alla. Guds kärlek räcks åt alla.