Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 4

Bertil Lind

Teknologie doktor, 78 år, Askims församling, Billdal

Om mig

Utbildning:
Civilingenjör Elektro
Teknologie doktor inom Elektronfysik

Kyrklig verksamhet:
Kyrkoråd i Askim (41 år), ordf. 16 år
Personalutskott och Fastighetsutskott i Askim
Kyrkofullmäktige i Askim
Stiftsfullmäktige
Venia i Göteborgsstift
Ledare för samtalsgrupper

Yrkesverksamhet:
Olika ledande funktioner inom privata näringslivet för teknik, projektledning, marknadsföring, försäljning, inköp, ekonomi, strategi och juridik.
Nuvarande: Driver ett företag inom Management Consulting

20210614_181150 (2)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Samarbete mellan pastorat/församlingar

Stiftet skall vara katalysatorn för samarbete mellan pastoraten/församlingarna och skapa mötesplatser för detta

 Utbildning och stöd för församlingsutveckling

Församlingarna skall erbjudas utbildning och stöd för att nå ut till sina medlemmar med det kristna budskapet som är lika relevant idag som det alltid varit. Det måste dock presenteras på ett sätt som den moderna människan förstår och man måste hitta rätta former för att nå ut.

Ungdomsarbete

Stiftet bör tillsammans med församlingarna skapa tjänster för ungdomar, typ ung resurs

Administrativt stöd

Stiftet skall tillhandahålla konkurrenskraftigt och effektivt stöd till pastoraten/församlingarna genom sin Servicebyrå och på annat sätt stödja dem i att minska sina kostnader och få mer resurser till de församlingsvårdande verksamheterna.