Kyrkomötet, kandidat nr 12

Anders Dahllöf

Produktionstekniker, 53 år, Stora Lundby församling, Lerums kommun

Om mig

Jag har varit förtroendevald i Stora Lundby-Östads pastorat sedan 1999 på olika poster. Är för närvarande bl. a. ordförande i församlingsrådet i Stora Lundby samt ledamot i kyrkorådet. Har varit kyrkvärd sedan 2009.

20210909_191241

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att vi i Svenska kyrkan skall kunna känna gemenskap med varandra i Jesus även om vi ibland har olika syn på teologiska frågor och synen på liturgi t.ex, och att alla våra verksamheter skall utgå från gudstjänsten och nattvardsfirandet.