POSK i Göteborgs Domkyrkoförsamling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Från år 2018 ingår Domkyrkoförsamlingen i det nya Domkyrkopastoratet. Där ingår även Annedals församling, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska församlingen och Vasa församling.

POSK i Domkyrkopastoratet är en gemensam grupp för det nya pastoratet.

Kontakt:
Waihlit Ekendahl, 031-15 12 51, 070-440 07 01.
w.ekendahl(at)gmail.com 

 

 

Bild överst på sidan: D.O.G.A.  Wikimedia commons