Tema: Diakoni

Under vecka 36 kommer POSK i Gävle att fokusera på temat diakoni.

GUDS OMSORG INSLUTER OSS ALLA

Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och ett direkt och praktiskt uttryck för vår kristna tro.
När samhällets skyddsnät inte räcker till vet vi att kyrkans arbete för och tillsammans med utsatta
och sökande människor kan vara direkt livsavgörande.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Kyrkan ska finnas där när kriser drabbar enskilda, familjer och hela samhället.
Därför vill vi särskilt satsa på kyrkans diakonala arbete i dag och i framtiden.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

När allvarliga händelser inträffar och människor behöver något att hålla sig till finns kyrkan där. För tröst och stöd. För mänsklig kontakt. För ljusburet rum, där man kan samla tankarna. För någon att tala med eller bara sitta tyst tillsammans med. Det är en del av kyrkans diakoni.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Ensam är aldrig stark. Livet kan förändras på en sekund. En sorg kan lätta men saknaden efter den som funnits och det som varit finns ändå alltid där.

Därför ska kyrkan erbjuda stöd och hjälp till alla som behöver det i bön och i mänskliga möten.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Att hjälpa. Att hjälpa till. Att hjälpas åt.

Att lyssna. Att skänka en tanke. Att flera tillsammans försöker reda upp en svår livssituation.

Det är diakoni och en av hörnstenarna i kyrkans verksamhet. Diakonin gör aldrig skillnad på människor och den ska finnas och utvecklas både i Gävle och resten av världen.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 


(Fasadmålning av Charlie Granberg)

En modig kyrka är snar till handling.

En handlingskraftig kyrka värnar samhällets minsta och mest utsatta.

Det är aktiv kristendom, det är diakoni, och det är en av kyrkans viktigaste uppgifter.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Mänskliga möten är lika viktiga som mötena med Gud.

Det är tillsammans med andra och för andra och varandra som vi kristna ska verka.

Solidaritet och omsorg om alla som behöver stöd och hjälp kallas för diakoni i kyrkans värld.

Vi vill att Svenska kyrkan i Gävle ska fortsätta med och utveckla sitt modiga diakonala arbete.

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.