Tema: Demokrati

Under vecka 37, kyrkovalsveckan, kommer POSK i Gävle att fokusera på temat demokrati.

Vi tror att alla människor är skapade av Gud och till Guds avbild.
Därför har alla människor lika stort värde oavsett kön, ras, sexuell identitet, funktionshinder, ålder etc.
Det här har inte sin grund i politiska ideologier från 1800-talet.
Det är grundat i den kristna människosynen. 2000 år, men fortfarande aktuellt.
Vi ska se på andra som Jesus så tydligt gjorde, kärleksfullt och inkluderande.
I gudstjänsten ska alla kunna mötas. Olika, men alla lika älskade av Gud.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.
I dopet fick alla samma värde i de första kristna församlingarna.
Så var det förstås inte i det romerska samhället för 2000 år sedan.
Men i den kristna församlingen var det annorlunda.
Därför ville många fattiga och många kvinnor och slavar döpas och bli kristna.
I församlingen fick alla samma människovärde.
Idealet fungerade förstås inte alltid, men man försökte.
Dopet ger fortfarande medborgarskap i den kristna kyrkan.
Den som är döpt är medlem i en gemenskap över hela jorden och över 2000 år.
En gemenskap som går över gränser.
En gemenskap med Jesus Kristus.
Genom hela livet – och ut på andra sidan dödens gräns.
Därför vill vi att barn och unga, medelålders och gamla ska upptäcka dopets gåva.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.

Martin Luther talade på 1500-talet om det allmänna prästadömet:
att alla döpta har samma rätt som präster att tänka och formulera sin tro.
Därför blev undervisning viktigt i lutherska kyrkor som Svenska kyrkan.
Man behövde kunna läsa, för att själv läsa bibeln och tänka själv.
Det är lika betydelsefullt att vara barnpiga som att vara munk eller präst menade Luther.
Vi behöver hjälpas åt för att samhället ska fungera. Det är bra att vi har olika begåvning.
Undervisning om vad kristen tro är idag är nödvändigt även idag.
Barn och unga, medelålder och äldre ska kunna mötas och kan behöva lära sig mer.
Vi vill prioritera konfirmandundervisning med metoder som passar unga människor idag.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.
Svenska kyrkan är en folkkyrka. Tröskeln ska vara låg och taket högt.
Varje människa är välkommen. Oavsett om man har mer tvivel än tro.
Oberoende av om man inte vet så mycket om vad kristen tro faktiskt är idag.
Idealet fungerar förstås inte alltid utan problem.
Den som är hemmavan har ett ansvar att inkludera sin medmänniska.
I kyrkovalet fungerar det. Varje röst väger lika mycket.
Vi vill att många fler ska upptäcka Svenska kyrkans verksamhet och känna sig välkomna.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.
På 1930-talet började de politiska partierna intressera sig för att ta makten i Svenska kyrkan.
Man var förtrogen med den demokratiska organisationen i kommun och stat och kopierade den.
Kyrkovalet kopierade från de allmänna valen. Den kostymen är väldigt stor och dyr för Svenska kyrkan.
Vi är vana vid att systemet med politiska partier är garanten för demokrati.
Det är inte det enda demokratiska sättet. Svenska kyrkan är inte samma sak som stat eller kommun.
I kyrkan är församlingen den viktigaste nivån. Det är där kyrkans liv levs.
Därför bör lokalförsamlingen vara utgångspunkten vid demokratiska val.
I kyrkovalet väljs då förtroendevalda till församlingar och pastorat.
Val till stift och till nationell nivå väljs i steg två av representanter för församlingarna.
Det blir mycket billigare. Det passar mycket bättre med kyrkans identitet.
POSK vill införa indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.
När partipolitiker styr i Svenska kyrkan blir arvodena för sammanträden ofta höga.
I Gävle får man 950:- för ett sammanträde. Även om man är ersättare som inte tjänstgör.
Kyrkvärdar, konfirmandmedhjälpare eller volontärer i det diakonala arbetet får inget betalt.
Det arbetet är inte mindre viktigt. Vi vill minska arvodena rejält och helst ta bort dem.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.
Vid nyåret blev Gävles församlingar en enda. Då blev styrningen centraliserad och när demokratin minskade.
De församlingsråd som fanns i varje församling togs bort. Det är godtagbart enligt kyrkoordningen.
Ändå är det oroande att demokratin rustas ner.
POSK i Gävle vill att det inrättas verksamhetsråd runt varje kyrka där det firas gudstjänst och finns annan verksamhet.
De ska vara styrelser i den lokala kyrkan. Ledamöterna nominerad vid offentligt annonserade möten och utses av fullmäktige.
Man behöver inte tillhöra någon nomineringsgrupp för att väljas.
Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och fördelar resurserna.
Vi vill utveckla närdemokratin i Svenska kyrkan i Gävle.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan i Gävle.
POSK bildades 1987 för att ge möjlighet åt de människor som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan, men inte vill bli partimedlemmar. POSK rekryterar sina medlemmar bland dem som har ett engagemang i sin lokala kyrka. I allmänna val röstar vi väldigt olika. Vi som står på POSK:s listor är körsångare, volontärer, kyrkvärdar, medlemmar i Kyrkans Unga, gudstjänstfirare och anställda. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli fri från styrningen från politiska partier.
Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i Gävle.