Kyrkofullmäktige - Gävle församling, kandidat nr 1

Viveka Sohlén

Planeringsstrateg, 46 år, Gävle församling

Om mig

Sedan konfirmationen har jag känt det som att jag liksom haft ett extra kyrkhem och en extra kyrkfamilj i de församlingar jag bott och verkat i. Jag har haft fantastiskt roligt och lärorikt från tonårstiden i Kyrkans Ungdom, via ledare för olika läger till diakonalt år, grundkurs och allehanda samtalsgrupper, studieresor, pilgrimsvandringar och gudstjänstgrupper. Att vara bröder och systrar i Kristus både på hemmaplan och i den världsvida kyrkan är en gemenskap jag är så glad att vara del av!

posk-8193

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrka och församling bygger vi tillsammans

Oavsett vilken roll eller vilket ansvar du är tilldelad är det med vårt gemensamma engagemang, tro och livspussel som vi kan bygga mötesplatser och gudstjänster som är angelägna för oss. Därför vill jag arbeta för fler möjligheter till engagemang, fler former av mötesplatser och fortsatt rikt gudstjänstliv!

Framtidssäkra

Svenska kyrkan i Gävle står inför många utmaningar. Framtiden kan innebära många olika förändrade förutsättningar, allt från minskade medlemstal till klimatförändringar till ändrad demografi och kanske ett ökat brus i samhället där kyrkan behöver hitta sin plats. Jag vill att vi tydligare ser till helheter och konsekvenser och utifrån det väljer att satsa på det som vi tror är viktigast både här och nu men också för framtidens församling i Gävle.