Kyrkofullmäktige - Gävle församling, kandidat nr 5

Meta Måhl

Församlingspedagog 67 år, Söder, Gävle församling

Om mig

Jag kom i kontakt med kyrkan när jag själv var konfirmand och upptäckte en gemenskap där jag kunde vara mig själv. Det fick mig att vilja finnas kvar i kyrkan och jag utbildade mig och har jobbat med barn och ungdomar i 45 år. Som äldre fick jag chans att även arbeta med vuxna och vet att längtan efter att bli tagen på allvar och lyssnad på är lika viktig genom hela livet.
Jag är änka sedan några år och har två vuxna barn och två härliga barnbarn.

Meta Måhl

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mötesplats

Jag vill verka för att skapa möjligheter för människor att mötas för att tala tro och liv. Då behövs bra och ändamålsenliga lokaler där man känner sig trygg att dela tankar och medmänniskor som ställer frågan: ”Hur tänker du?”

Delaktighet

Jag vill verka för att kyrkan ska ha låga trösklar och varken tak eller väggar. Den som kommer till våra kyrkor, eller möter medarbetare och volontärer ute i samhället, ska bli sedd, känna sig välkommen och bli tagen i anspråk om den längtan finns.

Opolitisk gemenskap

Jag vill verka för att kyrkan ska ledas av människor som är engagerade i församlingens tro, liv och gemenskap och där hör inte partipolitik hemma.